מקורות ללימוד:


קריאת חובה: האוניברסיטה הפתוחה, (1990). מבוא לפסיכולוגיה. יחידה 7: הנעה וריגוש

הנעה:

א. מבוא - גבולות הבטלה ושאלת ההנעה עמודים 1 - 4 (פיסקה ראשונה)
ב. אנרגיה ויצרים - תפיסת ההנעה בתיאוריה הפסיכואנליטית. עמודים 14-17
ג. תורת ההנעה הביהביוריסטית עמודים 18-20
ד. תיאורית מדרג הצרכים של מאסלו עמודים 22-25
ה. מניע ההישג עמודים 50 - 53 (פיסקה ראשונה) עמודים 55 - 57.

מצבי ריגוש:
א. רקע כללי: עמודים 63 - 67
ב. תיאוריות על מצבי ריגוש: עמודים 70 - 75

מצגת
א. הנעה