powered by FreeFind
 
   
מערכת מידע לסטודנט

| כניסה למערכת לסטודנט| עדכון פרטים| הדפסת כרטיס נבחן| שיעורים שלי| התיקייה האישית שלי| צפייה בסילבוס| מערכת שעות
כניסה למערכת לסטודנט
 • כנס לאתר לוינסקי בכתובת: אתר הבית של לוינסקי
 • לחץ בחלק העליון על "לסטודנט" כמופיע בתמונה • המתן ולאחר שיפתח העמוד לחץ על "מערכת מידע לסטודנט" (צבוע בחום) כמופיע בתמונה: • לאחר הלחיצה יפתח חלון חדש שבו צריך להזין מס' ת.ז. וקוד סודי (במידה ולא ידוע קוד סודי לפנות לאסיסטנטים ) ולחץ על "שלח"


עדכון פרטים סטודנט

עדכון דואר אלקטרוני (מאפשר קבלת תכתובות מהמכללה), ופרטים אישיים אחרים.


הדפסת כרטיס נבחן
 • לאחר שביצעת כניסה בעזרת ת.ז. וקוד סודי יופיע המסך הבא:


 • לחץ על כפתור לוח בחינות ויתקבל המסך הבא:


 • במסך זה ניתן לראות את כל המבחנים לסמסטר ולהדפיס כרטיס נבחן
 • בתחתית הדף בצד ימין לוחצים על "הדפסת כרטיס נבחן" . (חשוב לא ללחוץ על כפתור ההדפסה שנמצא בדפדפן עצמו)
 • ממתינים עד שיפתח החלון עם לוח המבחנים.
 • ולוחצים על סימן המדפסת להדפסה
לצורך ההדפסה נדרשת תוכנת אקרובאט שניתן להוריד כאן


שיעורים שלי

 • לאחר שביצעת כניסה בעזרת ת.ז. וקוד סודי יופיע המסך הבא:


 • לחץ על כפתור שיעורים שלי ויתקבל המסך הבא:


 • בעמוד זה ניתן לראות את כל הקורסים אליהם נרשמת השנה ובשנים קודמות, ופרטים חיוניים אודותיו.

 • מעמוד זה ניתן להדפיס את הסילבוסים של הקורסים.

- לחץ לצפייה בסילבוס
- לחץ לצפייה בחומרים נוספים


התיקייה האישית שלי
התיקייה האישית שלי היא תיקייה וירטואלית הנמצאת באינטרנט.
כל סטודנט הלומד במכללה מקבל תיקייה זו בנפח כולל של 10MB. (כל קובץ בגודל מירבי של MB2 )
בתיקייה זו ניתן לשמור קבצים, תמונות, קישורים לאתרים וטקסט חופשי.
איפה זה נמצא?
נכנס למערכת מידע לסטודנט בעזרת ת.ז. וקוד אישי ולאחר מכן נכנס ללשונית "עדכון פרטים".

בחלק הימני העליון של עמוד עדכון הפרטים נמצא את הקישור ל-"תיקייה האישית שלי"

נלחץ על הסמל של התיקייה ונגיע לעמוד ניהול התיקייה.
מראה התיקייה
מסך התיקייה מחולק למספר חלקים:

 1. ניהול: בחלק זה אנו קובעים את התיקייה אליה אנחנו מעלים. כברירת מחדל ישנן שתי תיקיות (מסמכים ותמונות) ניתן להוסיף או למחוק תיקיות.
 2. תפריט: בחלק זה נקבע מה ברצוננו להעלות (קובץ, טקסט או קישור) וכיצד נרצה להתבונן במסמכים (רשימה או סמלים)
 3. תצוגה: בחלק זה נראה את הקבצים הנמצאים בתיקייה שבחרנו (1) בצורה שבחרנו (2).
ניהול התיקיות
ניתן לשנות את התיקיות המוצגות כברירת מחדל ע"י לחיצה על הסמל הנמצא מעל רשימת התיקיות.
יפתח לנו ניהול התיקיות.

כעת נבחר את שברצוננו לבצע (הוספה, הסרה או שינויי שם של תיקייה)
ניתן לשרשר תיקיות (תיקייה בתוך תיקייה) על-ידי לחיצה על התיקייה שבתוכה רוצים להוסיף תיקייה ולחיצה על הוסף תיקייה.

הערות:
 • הסרת תיקייה המכילה חומר יכולה לגרום למחיקת כל החומר המוכל באותה תיקייה!
 • לא ניתן למחוק את תיקיות ברירת המחדל.
תפריט התיקייה
בתפריט התיקייה אנו מעלים את החומר שברצוננו להוסיף למשל העלאת קבצים או לשנות את צורת התצוגה.
זמן העלאת הקבצים תלויי בגודל הקובץ ובמהירות חיבור האינטרנט שברשותכם. קובץ גדול או חיבור איטי מאטים את התהליך.

בכדי להעלות קבצים נלחץ על "הוסף קובץ".
נבחר מהמחשב את הקובץ שנרצה להעלות (ע"י לחיצה על browse או עיין).
נרשום תיאור קצר של הקובץ (לא חובה) ונלחץ על "אשר".

באותה דרך ניתן להוסיף קישורים, נלחץ על "הוסף קישור" נרשום את הקישור והתיאור שלו ולסיום נלחץ על "אשר".
במקרה של הוספת טקסט יש שינויי קטן, לאחר שנלחץ על הוספת טקסט חופשי נקבל מסך שבו ניתן לכתוב ואף לעצב קלות אך בניגוד לשני הפעמים הקודמות שלא חויבנו לתת תיאור הפעם חייב ותיאור זה יהיה שם הקובץ, לסיום נלחץ שלח.

הערות:
 • המערכת לא מסוגלת להעלות את כל סוגי הקבצים (למשל EXE).
 • לתיקייה יש מגבלה של 10 MB
 • ניתן להעלאות קבצים עד גודל 2000 KB
תצוגת המסמכים:
בחלק זה של מסך התיקייה נראה רשימה של כל הקבצים שהעלינו, גודלם ותאריך העלאה שלהם. במידה ונרצה להשתמש באחד הקבצים נלחץ על שם הקובץ והקובץ ירד ו/או יפתח לנו במחשב. דבר נוסף שניתן לבצע הוא עריכת הקובץ, משמע ניתן לשנות את שם הקובץ, להסתיר/להציג, למחוק ולשנות את תיאור הקובץ. דבר זה מתבצע ע"י לחיצה על כפתור העריכה הנמצא ליד כל קובץ בצד שמאל ולבחור מהתפריט את שברצוננו לבצע.

צפייה בסילבוס

 • לאחר שביצעת כניסה בעזרת ת.ז. וקוד סודי יופיע המסך הבא:


 • לחץ על כפתור שיעורים שלי ויתקבל המסך הבא:


 • בעמוד זה ניתן לראות את כל הקורסים אליהם נרשמת השנה ובשנים קודמות
  ולהציג את הסילבוסים של כל קורס ע"י לחיצה על הכפתור הנמצא משמאל לשם הקורס.

מערכת שעות
לצפייה במערכת השעות והדפסתה

 • לאחר שביצעת כניסה בעזרת ת.ז. וקוד סודי יופיע המסך הבא:


 • לחץ על כפתור מערכת שעות ויתקבל המסך הבא:


 • בעמוד זה ניתן לראות את כל מערכת השעות בסמסטר א' וב' בשנת הלימודים.
 • להדפסת מערכת השעות נלחץ על: הדפסה ל pdf הנמצא בתחתית העמוד.(לצורך כך דרושה תוכנת Acrobat Reader)
 • בעמוד החדש שנפתח נלחץ על הדפסה.